What Will You Learn From This Course

What you will learn from this online mentoring program.

  • Debunking marriage myths. Marami tao ang nagkakamali sa maling akala.
  • Reasons why marriages don’t work. Alamin ang mga common mistakes sa buhay mag-asawa
  • Understanding sex and intimacy. Ang kahalagahan ng pagmamahalan at paglalambingan sa mag-asawa
  • Handling money in marriage the right way. Kung sino ba ang dapat humawak ng badyet at paano magkakaisa sa lahat ng desisyon sa pera.
  • Discovering spouse’s love language and how to act with love. Alamin kung ano ang kiliti ng isa’t isa para tumibay ulit yung pagsasamahan.